• ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមតាមរយៈមហោស្រព

សិល្បៈករ

សួង សុភ័ក្រ្ត

សួង សុភ័ក្រ្ត (អ្នកដឹកនាំរឿង): "នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន មិនមានមនុស្សជាច្រើនទេដែលចូលចិត្តនូវការមើលល្ខោន។ ការសម្តែងនូវទម្រង់សិល្បៈបែបប្រពៃ ណីត្រូវបានបាត់បង់។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 យើងបាននឹងកំពុងសម្តែង ល្ខោននិយាយ”អណ្តើកក្លាហាន” នៅតាមបណ្តាសាលារៀននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមិនត្រឹមតែបង្រៀនយុវជនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងការប្រឈមនានាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងបង្ហាញពួកគេនូវឥទ្ធិពល នៃសិល្បៈផងដែរ "។

នេនភារិទ្ធ

នេនភារិទ្ធ (តារាសម្តែង កើតឆ្នាំ 1989): ខ្ញុំរីករាយនឹងការសម្តែងនូវល្ខោននិយាយ "អណ្តើកក្លាហាន" នេះពីព្រោះវាជាទម្រង់សិល្បៈថ្មីមួយសម្រាប់យើង។ កាលពីមុនខ្ញុំដើរតួតែមួយប៉ុណ្ណោះ ក្នុងរឿងមួយ ។ សម្រាប់ការសម្តែងល្ខោននេះខ្ញុំត្រូវដើរតួចំនួនបួនផ្សេងៗគ្នា។ យើងចង់ប្រាប់ដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់ថា: កុំលាក់ខ្លួន! ក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នក! យើងមានសំលេងមួយដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ"។

ចេក សាំងថន

ចេក សាំងថន (តារាសម្តែង កើតឆ្នាំ 1993): "នៅពេលដែលទូកមួយលេចធ្លាយ យើងគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួសជុលវាមុនពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាលង់ទឹក។ ខ្ញុំចូលចិត្តល្ខោន " អណ្តើកក្លាហាន" នេះ ដោយសារតែសាច់រឿងបានផ្តល់ឱ្យ នូវសារល្អៗជាច្រើនតាមរយៈការសម្តែង ជាពិសេស សិស្សដែលមានការអប់រំ ត្រូវតែមានការក្លាហាន និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក "។

ស៊ុំ មុន្នីកែវ

ស៊ុំ មុន្នីកែវ (តារាសម្តែង កើតឆ្នាំ 1994): " ខ្ញុំចូលចិត្តល្ខោននិយាយ " អណ្តើកក្លាហាន" ដោយសារតែសាច់រឿងមានសារល្អៗសម្រាប់យុវជននិងនិស្សិតកម្ពុជា។ ល្ខោននេះបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៃរបបខ្មែរក្រហម។ យើងគួរតែក្រោកឈរឡើង និងផ្លាស់ប្តូរនូវអ្វីដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរ "។