• រូបភាពមានន័យច្រើនជាងសរសេរ

  • រូបភាពមានន័យច្រើនជាងសរសេរ

  • រូបភាពមានន័យច្រើនជាងសរសេរ

វីដេអូក្លឹបអណ្តើក

នៅខែមេសាឆ្នាំ 2009 នៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទះមេត្តាបានបើកថ្នាក់ជំនាញមួយសម្រាប់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងាជាក្រោមការសហការជាមួយវិទ្យាស្ថាន Goethe ។ នៅក្នុង កម្មវិធី M.E.T.A. នេះ (វិទ្យាស្ថានអប់រំហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ) បានផ្តល់ឱកាសអោយសិស្សនិស្សិតប្រមាណ 120 នាក់ទទួលបានការរៀនទ្រឹស្តី និងធ្វើការជាមួយ អ្នកដឹកនាំរឿងអន្តរជាតិ, អ្នកផលិត, ថត និងនិពន្ធនាយក។ កម្មវិធីអប់រំនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។ លើសពីនេះទៀតថ្នាក់ទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្ត (ចាប់ពីការបង្កើតគំនិត រហូតដល់ការផលិត) និងសិក្ខាសាលាចុងសប្តាហ៍ សិស្សនិស្សិតក៏រផលិតភាពយន្តឯកសារខ្លីៗដោយពួកគេផ្ទាល់ផងដែរ។

ស្ថាបនិក ផ្ទះមេត្តា លោក Nico Mesterharm (រូបឈរ, ទី 2 ពីឆ្វេង) គឺជាអ្នកកាសែត ទូរទស្សន៍អាល្លឺម៉ង់។ នៅកម្ពុជាលោក Mesterharm បានបង្រៀននៅនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍ (DMC) / សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត។ លោកបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងលោក Marc Eberle ផលិតករភាពយន្តជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ (រូបឈរកណ្តាល) ដែលមានសញ្ញាបត្រ MA ផ្នែកខ្សែភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍ពី សាកលវិទ្យាល័យ Royal Holloway ទីក្រុង London។

កាលពីមុនលោក Eberle បានជួយក្នុងការបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនដំបូងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស៊ីធីអិន ដែលលោកជាអ្នកផលិត, នាយក, អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម និងជាអ្នកបង្វឹកសម្រាប់បុគ្គលិក ក្នុងស្រុក។ លោកបានបន្តបង្រៀនការផលិតភាពយន្តភាពយន្តឯកសារនៅ ផ្ទះមេត្តាតាមសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់លោកក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្ត។ នៅទីនេះអ្នកអាចមើលខ្សែភាពយន្ដ ដែលផលិតដោយលោក Marc Eberle លោក Nico Mesterharm, ផលិតករភាពយន្តនិងនិស្សិតខ្មែរ ដែលត្រូវបានផលិតទាំងស្រុងសម្រាប់គម្រោងក្លឹបអណ្ដើក ឬ ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។